Tinglysningsafgift

Tinglysningsafgift – sådan bereger du afgiften

Tinglysningsafgift ved normal køb af fast ejendom
Er du i gang med at købe fast ejendom på helt almindelige markedsvilkår gennem mægler eller privat? Så skal du betale kr. 1.660 tillagt 0,6 % af købesummen i tinglysningsafgift. Ved køb af et hus til 1 mio kr. vil den samlede tinglysningsafgift derfor blive 7.660,00 kr. Ved disse handler er det underordnet hvad den offentlige ejendomsvurdering måtte være. Beregning tinglysningsafgift ved almindelig fri handel med hus, lejlighed, rækkehus eller sommerhus vil altid tage udgangspunkt i ejendommens handlede pris.

Tinglysningsafgift ved familieoverdragelse
Handles der med fast ejendom mellem familiemedlemmer gælder der som udgangspunkt den samme hovedregel for beregning af tinglysningsafgiften, hvilket således er 1.660 kr. tillagt 0,6 % af købesummen. Ved handel af fast ejendom mellem nærtstående, hvilket er tilfældet ved familieoverdragelser, så skal der som minimum betales tinglysningsafgift af værdien af 85 % af den offentlige ejendomsvurdering, uanset om købesummen er lavere.

Tinglysningsafgift ved skilsmisse og separation
Står i midt i en skilsmisse eller separation og skal den ene part overtage den tidligere fælles ejendom? Så gælder der gunstige regler for beregning af tinglysningsafgift ved tinglysning af det nye skøde; et skilsmisseskøde. Såfremt der er opnået enten skilsmisse- eller separationsbevilling vil der alene skulle betales kr. 1.660 i tinglysningsafgift til Staten. Man slipper således for at betale den variable tinglysningsafgift når bevillingen om enten skilsmisse eller separation vedlægges skødet før tinglysning.

Tinglysningsafgift ved samlivsophør
Modsat for hvad der er gældende ved skilsmisse og separation, så skal der ved samlivsophør også betales afgift af købesummen, som ved almindelige fri handler. Forudsat at den ene part skal købe den anden ud ved endt samliv, så skal der betales kr. 1.660 tillagt 0,6 % af købesummen for halvparten af ejendommen. Købesummen plejes at beregnes som halvdelen af gælden tillagt den aftalte kontantbetaling. Der skal dog som minimum betales afgift af 85 % af halvdelen af den offentlige ejendomsvurdering.