Skilsmisse

Skødeskrivning ved skilsmisse

Hvis du og din ægtefælle er gået fra hinanden og i sammen deler ejerskabet af den tidligere fælles ejendom, så skal i have ændret skødet ved jeres skilsmisse – vores pris for skødeskrivning og tinglysning er 2.500 kr. inkl. moms.

Vi udarbejder et nyt skøde således at den blivende ægtefælle indtræder som 100% ejer af ejendommen og den udtrædende ægtefælle mister sin adkomst til ejendommen og frigøres fra sine hæftelserne på de tidligere fælles lån.

Fra jer har vi brug for følgende:

 Kopi af ID på samtlige parter – lovkrav at besidde som berigtiger
 Ejendommens adresse & overtagelsesdag
 Købesum/gældsaftale og evt. bodelingsoverenskomst
 Kopi af skilsmissebevillingen

Både ved skilsmisse og separation skal der kun betales en tinglysningsafgift på 1.660 kr. idet man med vedhæftelse af skilsmissebevillingen undgår at betale den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af den respektive købesum/gældsovertagelsessum.

Står i ligeledes foran at skulle udarbejde en bodelingsoverenskomst? Så tryk her og læs mere om vores udarbejde formular til brug for deling af boet.