Separation

Skødeskrivning ved separation

Hvis du og din ægtefælle/partner er gået fra hinanden og i sammen deler ejerskabet af den tidligere fælles ejendom, så skal i have ændret skødet ved jeres separation – vores pris for skødeskrivning og tinglysning er 2.500 kr. inkl. moms.

Vi udarbejder et nyt skøde således at den blivende part indtræder som 100% ejer af ejendommen og den udtrædende part mister sin adkomst til ejendommen og frigøres fra sine hæftelserne på de tidligere fælles lån.

Fra jer har vi brug for følgende:

 Kopi af ID på samtlige parter – lovkrav at besidde som berigtiger
 Ejendommens adresse & overtagelsesdag
 Købesum/gældsovertagelsessum og evt. bodelingsaftale
 Kopi af separationsbevilling

Både ved skilsmisse og separation skal der kun betales en tinglysningsafgift på 1.660 kr. idet man med vedhæftelse af separationsbevillingen undgår at betale den variable tinglysningsafgift på 0,6 % af den respektive købesum/gældsovertagelsessum.