Samlivsophør

Skødeskrivning ved samlivsophør | Ugifte samlevende

Hvis du og din kæreste er gået fra hinanden og i sammen deler ejerskabet af den tidligere fælles ejendom, så skal i have ændret skødet ved jeres samlivshør – vores pris for skødeskrivning og tinglysning er 2.500 kr. inkl. moms.

Vi udarbejder et nyt skøde således at den blivende part indtræder som 100% ejer af ejendommen og den udtrædende part mister sin adkomst til ejendommen og frigøres fra sine hæftelserne på de tidligere fælles lån.

Fra jer har vi brug for følgende:

 Kopi af ID på samtlige parter – lovkrav at besidde som berigtiger
 Ejendommens adresse & overtagelsesdag
 Købesum/gældsaftale og evt. aftale

Bemærk at der modsat ved skilsmisse og separation ikke gælder fritagelse for den variable stempelafgift ved udarbejdelse af nyt skøde ved samlivsophør. Udarbejdelse af nyt skøde ved samlivsophør udløser således både grundafgiften på 1.660 kr. og den variable stempelafgift på 0,6 % af købesummen/gældsovertagelsessum. Har du spørgsmål til berening af tinglysningsafgiften er du velkommen til at kontakte os.