Kunstig intelligens

Kunstig intelligens (AI) | Machine Learning | Deep Learning

Kunstig intelligens, kaldt AI, er en forkortelse af det engelske begreb artificial intelligence og  indebærer det forhold, at en computer ved hjælp af data kan blive og agere intelligent på linje med mennesket. De fleste stiftede bekendtskab med begrebet kunstig intelligens (AI) da den russiske verdensmester i skak, Kasparov, blev slået af et computerprogram. Siden dengang har begrebet udviklet sig yderst markant og er nu betegnende for en ny foranstående teknologisk tidsalder, der inden for et enkelt årti står til at ændre de fleste industrier markant.

Vil kunstig intelligens og robotsystemer enten stjæle jobs i visse brancher eller måske blot bidrage til en mere effektiv arbejdsgang? Meningerne er delte og det er nok yderst svært at forestille sig hvorledes det kommer til at påvirke det fremtidige arbejdsmarked, hvorfor jeg ikke vil komme med mit bidrag hertil. Det lader vi eksperterne om.

Machine learning dækker over det forhold, at et computersystem uden at være kodet hertil, modsat skakprogrammet, af sig selv kan lære og tilegne viden. Maskinen lærer sig således selv den information den vil uden at være igangsat af menneskelig indflydelse. Eksempler herpå er blandt andet de algoritmer vi ser fungere i de fleste søgemaskiner. Læs mere om søgemaskineoptimering her. Uden machine learning er således ingen kunstig intelligens (AI), som dermed skal ses som overbegrebet, men kun den meget sparede udgave af hvad der venter i fremtiden. AI findes allerede i dag i mange objekter som vi som mennesker bruger. Machine learning er således at definere som en slags tilgang til at opnå artificial intelligence.

Deep learning er som begrebet antyder den dybe form for kunstig læring og skal ses som en slags system der ved hjælp af patterns kan træffe beslutninger automatisk uden nogen form for manuel indflydelse. Det er Deep learning som efter sigende er det som gør, at det som vi i dag i daglig tale kalder kunstig intelligens – kan muliggøre hvad vi har set i science fiction film igennem hele vores liv. Deep learning muliggør således faktisk kunstig intelligens, og ikke blot i den simple udgave som skak programmet repræsenterede. Deep learning er en betegnelse for den udvilking af kunstig intelligens som gør kunstig intelligens til decideret kunstig intelligens – og med tiden bevidsthed? (strong AI/stærk kunstig intelligens).

JURIDISK OG ETISK PERSPEKTIV

Kunstig intelligens afføder et væld af muligheder hvis omfang er fuldstændig umuligt at afgrænse. Rent juridisk og ikke mindst etiks giver det selvsagt anledning til at der skal foretages nogle grundige overvejelser nationalt og internationalt i forhold til regulering. Her menes der især i forhold til