Købermægler

Købermægler

Ved revideringen af loven om formidling af fast ejendom den 1. januar 2015 er præciseringen af ejendomsmæglerens rolle nu endnu mere klar end førhen. Ejendomsmægler er og bliver alene sælgers mand. For mange købere kan man nemt få det indtryk, at ejendomsmægleren har en assisterende rolle i processen og derfor ligeledes har køberens interesse for øje, hvilket er en fejlagtig antagelse. Det er ejendomsmæglerens rolle at sælge ejendommen hurtigst muligt og til en pris der er så tæt på udbudsprisen som muligt. Det er derfor vigtigt at man som køber af fast ejendom får enten hjælp fra en boligadvokat eller en købermægler.

En købermægler er et nyt fagområde der har set dagens lys efter revideringen af LOFE. En købermægler bistår modsat en boligadvokat ikke kun med gennemgangen af handlens dokumenter og handlens endelige godkendelse, men også med prisforhandling i handlens helt tidlige fase. I mange lande har købers repræsentant haft en sådan rolle i årevis, men det er et forholdsvist nyt fænomen i dansk regi.

Skal jeg hjælpe dig med prisforhandlingen af din næste bolig?