Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst


En bodelingsoverenskomst er ægterfællernes indbyrdes aftale om deling aktiver og passiver i forbindelse med en forestående eller igangværende skilsmisse eller separation. Der gælder aftalefrihed ved udarbejdelse af aftaler om fordeling af aktiver ved en aktuel skilsmisse, men det anbefales kraftigt at man udarbejder en grundig aftale om fordelingen herunder især på hvilke vilkår den ene part overtager parrets fælles bolig.

Ønsker du at vide mere om udarbejdelse af en bodelingsoverenskomst, så kontakt mig.