Skifteretsattest

Tinglysning af skifteretsattest ved dødsfald

Afgår en ejer af en ejendom ved døden skal skifteretsattesten tinglyses. Skifteretsattesten kan tinglyses som adkomst for:

  • Længstlevende ægtefælles overtagelse
  • Til adkomst for én eller flere arvinger, eller
  • Som led i videreoverdragelse til tredjemand ved salg

Såfremt længstlevende ægtefælle skal overtage hele ejendommen, uagtet om denne i forvejen ikke er anført som ejer eller måtte eje en halvpart, så skal der alene betales tinglysningsafgift svarende til grundafgiften på kr. 1.750,00.