Familiehandel

Familiehandel af fast ejendom

Overvejer du at få igangsat en familiehandel af fast ejendom, måske familiens sommerhus eller et tidligere forældrekøb? Jeg bistår med hjælp til skatteretlig rådgivning vedrørende prisfastsættelse, udarbejdelse af købsaftale, skøde og tinglysning ved jeres familiehandel og er med fra start til slut.

Undervejs i sagsbehandlingen af familieoverdragelsen vil vi have brug for følgende:

Kopi af ID på samtlige parter – lovkrav at besidde
 Ejendommens adresse & overtagelsesdag
Foreløbigt aftalt købesum (endelig købesum fastsættes efter min rådgivning)

Du er altid velkommen til at tage kontakt, såfremt du har spørgsmål til dele af processen i forbindelse med jeres familiehandel, herunder især fastsættelse af købesummen som du kan læse nærmere om nedenfor. Ønsker I at vi skal hjælpe jer med jeres handel – så skriv i dag og lad os komme i gang. I kan enten bruge kontaktformularen til højre, gå til kontakt eller ringe på 53 70 87 30.

Min bistand inkluderer:

 • Skatteretlig rådgivning om prisfastsættelse
 • Telefonisk møde om prisfastsættelse og risici
 • Udarbejdelse af købsaftale til godkendelse af køber og sælger
 • Lægge købsaftalen op til digital underskrift
 • Afsendelse af købsaftale til køber og sælgers pengeinstitut
 • Korrespondance med køber og sælgers pengeinstitut
 • Udarbejdelse af prøvetinglysningsresultat for skøde
 • Udarbejdelse af endeligt skøde samt indhentelse af underskrifter
 • Tinglysning af endeligt skøde
 • Slette sælgers hæftelser
 • Frigive købesummen ved anmærkningsfrit skøde og afslutning af handlen
 • Prisen er eksklusive tinglysningsafgift til Staten

Fastsættelse af købesum ved familiehandel

Grundet det gamle værdianæsættelsescirkulære fra 1982 kan overdragelse af fast ejendom mellem familiemedlemmer ske til en pris svarende til +/- 15 % af den sidst kendte offentlige ejendomsvurdering. Den offentlige ejendomsvurdering er sjældent svarende til markedsprisen, og en pris på 15 % under denne vurdering vil i mange dele af landet være meget gunstigt for køber. Det muliggør således at den ældre generation, der i højere grad end deres børn har oplevet værdistigninger i fast ejendom, kan overdrage til en pris der gør købet realistisk for børnene. Prisfastsættelsen kan derfor som udgangspunkt lade sig gøre inden for +/- 15 % af den offentlige ejendomsvurdering (også kaldt 15 % reglen). SKAT kan anfægte prisfastsættelsen såfremt helt særlige forhold gør sig gældende.

Særlige omstændigheder

Farligheden ved at gennemgøre familieoverdragelse i disse tider kan ikke understreges nok. Såfremt der er forhold i og omkring jeres familiehandel, der måtte fange Skattestyrelsens interesse, vil det kunne resultere i at jeres prisfastsættelse anfægtes.

Familieoverdragelse.dk

Leder du efter mere information om familieoverdragelse så gå til vores søsterside familieoverdragelse.dk, hvor vi har mere informationer om mulighederne med salg af fast ejendom mellem familiemedlemmer. Du kan også læse mere om hvor meget man må give familiemedlemmer i skattefri gave.

Stempelafgift ved tinglysning

Når der handles med fast ejendom skal der betales tinglysningsafgift (tidligere kaldet stempelafgift) af købesummen i handlen. Tinglysningsafgiften beregnes med 0,6 % af købesummen tillagt grundafgiften på kr. 1.660. Handles der til en pris på kr. 1.000.000 vil den respektive tinglysningsafgift være på kr. 7.660,00. Der gælder ingen undtagelse til betaling af tinglysningsafgift ved familiehandel. Bemærk at det ikke kun er ved tinglysning af ejerskab at der skal betales tinglysningsafgift. Der skal også betales afgift når din bank tinglyser realkredit- og banklånet i ejendommen. For tinglysning af pant skal der betales kr. 1.640 tillagt 1,5 % af den samlede hovedstol på lånene.

Kontakt mig direkte

At yde ekspertrådgivning i forbindelse med din forestående ejendomshandel er det jeg brænder for. Kontakt mig i dag og få mit bud på hvordan opgaven løftes på bedst mulig vis.